El nostre recorregut durant aquets anys de Colla arreu del Territori: